דרושים

 

 
  • מסגרים / רתחים

  • מכופפים למכונות כיפוף

  • מתכנת למכונת ניקוב CNC

  • עובדים כלליים

  • נהג